Woning AJ

Woning AJ

Renovatie van bestaande woning


Renovatie en uitbreiding van een bestaande bungalow uit de jaren '70. De uitbreiding sluit zich rondom de bestaande woning.


De woning wordt energetisch gerenoveerd, waarbij het volledige parament van de woning wordt verwijderd, een deel van de ongeïsoleerde vloerplaat wordt uitgebroken, alsook toevoeging van isolatie op het bestaande dak.


Naar uitstraling toe is gekozen voor een eenvoudig maar zuiver materiaalgebruik. Een herkenbare baksteengevel in rood-bruine geschakeerde tinten vormt de aansluiting met de omliggende bebouwing alsook met de originele gevelsteen van de woning. De meeste raamopeningen volgen de typische vormgeving van een ‘bungalow’, zijnde verdiepingshoog.


Het gebouw bevat door zijn volumetrie en verschil in hoogte een duidelijke lezing over het ‘privatieve’ en ‘publieke’ gedeelte waardoor een volumetrisch spel tussen oud en nieuw zichtbaar wordt.
Mol - 2018

© Copyright  GZ architecten